Terms & Conditions

Please find our Terms & Conditions below. All families visiting the Play House must read and agree to Terms & Conditions, including any caregiver that will attend with your child. You can find a link at the bottom of this page to download, print and bring with you to the Play House for your first visit, saving you time for registration. We will also have copies available at the Play House.

System’s Play House Terms & Conditions

 • All children must be accompanied by an adult for the duration of your visit. Adults must remain vigilant and responsible at all times.
  • System’s Play House does not accept responsibility for supervising children.
 • Trong buổi chơi phụ huynh/ người chăm sóc hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của trẻ.
  • System’s Play House không có bất cứ trách nhiệm vào trong việc giám sát trẻ.
 • System’s Play House accepts no responsibility or liability for any loss, damage or injury to adults or children while at the Play House.
 • System’s Play House không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc thương tích nào đối với người lớn hoặc trẻ em trong buổi chơi.
 • System’s Play House is for children aged 0-36 months and is not suitable for older children above 3 years of age.
  • Regrettably, siblings and children over 36 months cannot play nor attend classes at the Play House. This includes siblings, relatives, and visiting friends. Exceptions cannot be made and entrance to the Play House and classes will be denied. Please understand we have these restrictions in place with the best of intentions for our very young members.
 • System’s Play House dành cho trẻ em từ 0-36 tháng tuổi và không phù hợp với trẻ lớn hơn 3 tuổi.
  • Trẻ em trên 36 tháng tuổi không được vào chơi cũng như không được tham dự các lớp học tại Play House, bao gồm cả anh chị em, họ hàng và bạn bè của trẻ. Không có ngoại lệ. Xin hiểu rằng những hạn chế tuổi này đảm bảo môi trường chơi tốt nhất cho trẻ.
 • Space is limited to 1 adult per child in the classes.
  • Exceptions can only be made with prior notification and permission from the management for visiting family members, parents with the day off of work, or while you are training your nanny.
 • 1 người lớn/ 1 trẻ khi tham gia lớp học.
  • Ngoại lệ: gia đình phải thông báo trước với chúng tôi nếu có trên 1 người lớn đi cùng, với các lý do hợp lý như: người nhà đến thăm, hoặc đang có bảo mẫu thử việc vv.
 •  Outside food and drinks are not permitted, with the exception of baby food + milk. Please support the Play House cafe!
 • Không được mang đồ ăn từ ngoài vào, ngoại trừ đồ ăn và sữa cho trẻ. Xin hãy ủng hộ Play House Cafe!
 •  In the interest of Health and Safety, do not feed other children without parental approval.
  • Please ensure that any food and drink spillage is picked/wiped up as soon as possible and reported to a member of staff.
 • Để giữ An toàn và Sức khỏe, không cho trẻ khác ăn mà không có sự đồng ý của cha mẹ/ người giám hộ trẻ.
  • Xin hãy báo cho nhân viên nếu có thức ăn/ đồ uống bị đổ, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay.
 • If any equipment is damaged or broken during your visit, please bring this to the attention of the staff, who will remove it immediately.
 • Nếu có bất kỳ thiết bị nào bị hỏng/ vỡ, vui lòng thông báo ngay với nhân viên.
 •  Nappy changing should be conducted in the changing area.
 • Vui lòng thay tã cho bé ở khu vực quy định.
 •  Visits are restricted to 90 minutes during peak times.
 • Vào giờ cao điểm, buổi chơi sẽ giới hạn trong 90 phút.
 • If your child is unwell or has been unwell, please consider others before visiting the Play House. Children should be fever free (unmedicated) for 24 hours before returning to the Play House.
  • In the event that your child contracts a communicable disease or illness, please contact System’s Play House as soon as possible to inform us.
 • Trong trường hợp trẻ bị sốt, trẻ phải hết sốt trong vòng 24h trước khi đến Play House.
  • Để ngăn ngừa lây lan, vui lòng cho chúng tôi biết nếu con bạn mắc bệnh truyền nhiễm (vd: bệnh tay chân miệng vv)

 Creating a Calm Environment / Tạo lập môi trường chơi yên tĩnh

 • Time and effort is taken by us to create a calm and nurturing environment. Please do your best to respect that by speaking with a lowered voice and refrain from shouting.
 • Chúng tôi dành nhiều thời gian và nỗ lực để tạo ra một môi trường yên tĩnh nhẹ nhàng cho trẻ. Xin hãy tôn trọng bằng cách sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng.
 • Our space is limited and often full of children and their caregivers – the addition of adult conversation can make it difficult for the children to be involved and focused on their play.
 • Không gian của chúng tôi có giới hạn và thường đông trẻ em và người chăm sóc – vui lòng đi nhẹ nói khẽ để giữ không gian yên tĩnh cho trẻ.

Technology & Privacy / Thiết bị công nghệ & tôn trọng sự riêng tư

 • While we understand how technology plays a part in our everyday lives, we ask that mobile phones only be used in an emergency.  
  • If you must make or answer a phone call, we ask that you please step outside in the garden to do so.
 • Vui lòng hạn chế và chỉ sử dụng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp.
  • Nếu bạn cần phải gọi/ trả lời điện thoại, vui lòng thực hiện phía ngoài phòng chơi.
 • Only take photographs/videos of your own child in the Play House. Please respect the rights of other children and families who are visiting.
 • Chỉ chụp ảnh /quay video con/trẻ được bạn chăm sóc trong Play House. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của những gia đình khác.
 • WiFi is not available at the Play House.
  • We encourage supervision and involvement with the children at all times and respectfully ask that visitors minimize their use of social media and refrain from playing online games whilst supervising children at the Play House. 
 • Không có WiFi tại Play House
  • Chúng tôi khuyến khích bạn chơi cùng trẻ trong suốt thời gian ở Play House. Vui lòng hạn chế sử dụng mạng xã hội.
 • Taking photographs of our space, materials, activities and classes is STRICTLY PROHIBITED. You will be asked to delete any photos and your membership may be revoked.
 • Để tôn trọng quyền sáng tạo của Play House, vui lòng không chụp ảnh về không gian, dụng cụ, các hoạt động của lớp học. Bạn sẽ được yêu cầu xóa ảnh và thẻ thành viên có thể bị thu hồi.

We are all a community here at the Play House and believe in kindness and compassion. If you witness any inappropriate behavior please come to a member of staff with your concerns so we can best address the situation for everyone.

Chúng tôi tin Play house là một cộng đồng thân thiện và cảm thông. Nếu bạn thấy bất kì hành vi không phù hợp, vui lòng thông báo với nhân viên để chúng tôi có hướng giải quyết tốt nhất.

 

All terms may, at any time, be altered and supplemented by us without prior notice to you. Updates will be emailed and posted on site.

Tất cả các điều khoản có thể thay đổi và bổ sung mà không cần thông báo trước. Các cập nhật sẽ được gửi qua email và đăng trên trang web.

Click here to download and print Terms & Conditions.